UWAGA!
Z jednego adresu mailowego można przesłać tylko jeden abstrakt.
Zgłoszenie abstraktu nie jest jednoznaczne z rejestracją na kongres.

POWRÓT NA STRONĘ KONGRESU

Dane autorów

prosimy o wpisanie wraz z tytułami naukowymi oraz reprezentowaną instytucją

Abstrakt

maksymalnie 200 znaków
maksymalnie 500 znaków
maksymalnie 500 znaków
maksymalnie 500 znaków

Sprawdź regulamin